Spørsmål om innedelen

Innedelen gir fra seg lyder under avriming
Ved avrimingen stopper viften på innedelen og da vil man kunne høre hvordan gassen  vandrer gjennom rørene. Dette lyder ofte som kokende vann eller k...
Fri, 23 Sep, 2016 ved 10:49 AM
Støy fra innedel - Periodisk knirking eller klikking/tikking
- dette er som regel forårsaket av sammentrekning og utvidelse av plasten i innedelen når maskinen går i avriming, noe som avhengig av ute temperatur og f...
Fri, 23 Sep, 2016 ved 10:15 AM
Støy fra innedel - Tett Filter
- Tett filter kan lage støy i innedel. Se brukermanual for periodisk rengjøring
Fri, 23 Sep, 2016 ved 10:15 AM
Vann fra innedel - Drens slange
Drens slange som fører vannet ut når maskinen går på kjøling kan være løs eller tett. Skru av maskinen eller sett maskinen i heatmodus/varmefunksjon/so...
Fri, 23 Sep, 2016 ved 10:46 AM
Støy fra innedel - Konstant romling/hyling
-Romling/hyling som endrer seg med innstilt viftehastighet er som regel forårsaket av lager i viftemotor. Dersom lyden er klart sjenerende så register ...
Fri, 23 Sep, 2016 ved 10:18 AM
Kald luft fra innedel - sirkuleing av inneluft
Om luften fra innedelen kjennes kaldere/kjøligere kan dette være fordi utedelen har stoppet varmetilførselen til  innedelen og bare sirkulerer innelu...
Fri, 23 Sep, 2016 ved 10:47 AM
Varmepumpen fungerer ikke ( ingen lys på innedelen)
Kontroller at strømbryteren ikke er slått av og sikringen ikke har gått. Kontroller at strømkabelen er koblet ordentlig til uttaket. Sjekk a...
Fri, 23 Sep, 2016 ved 10:10 AM
Rens av innedel
Det anbefales varmepumpe kunder å  overholder service ca hvert annet år. Maskinen vil gi bedre besparelse samt høyere varmeeffekt. Dette fordi innedelen v...
Fri, 23 Sep, 2016 ved 10:53 AM
Optimale innstillinger
Optimale innstillinger avhenger av varmebehovet i og størrelsen på bygget som skal oppvarmes, men generelt så er det slik at en når det er stort varmebeho...
Fri, 23 Sep, 2016 ved 11:00 AM
Viftehastighet
Dårlig varmekapasitet forårsakes ofte av for lav viftehastighet, eller auto viftehastighet når varmebehovet er stort. Det er også avgjørende å sikre at ut...
Fri, 23 Sep, 2016 ved 11:01 AM