Spørsmål om utedelen

Støy fra utedel - periodisk vibrasjon
Kan forekomme når maskinen går på avising. Legg inn en sak dersom det forekommer hyppigere når ikke avriming er tilstede.
Fri, 23 Sep, 2016 ved 11:04 AM
Støy fra utedel - Konstant romling eller hyling
-Legg inn en sak, det er sannsynlig utslitt lager på viftemotor i utedelen. 
Fri, 23 Sep, 2016 ved 11:03 AM
Damp fra utedel - avriming
Avriming som gir stop i varmeproduksjonen er helt normalt og gjelder alle modeller om ute temperaturen faller under ca +5grader. Avriming skjer med var...
Fri, 23 Sep, 2016 ved 11:07 AM
Vann fra utedel - avriming
Ved avriming av utedelen vil det renne fra undersiden av utedelen. Under spesielle klimatiske forhold vil det kunne renne opp til 10  liter smeltevan...
Fri, 23 Sep, 2016 ved 11:05 AM
Utedelen fryser ned
Det kan under ekstreme vær / driftsforhold og/eller under ekstra hard belastning at varmepumpen fryser ned og ikke klarer avrime tilfredsstillende auto...
Fri, 23 Sep, 2016 ved 11:06 AM