Det anbefales varmepumpe kunder å  overholder service ca hvert annet år. Maskinen vil gi bedre besparelse samt høyere varmeeffekt. Dette fordi innedelen vil bli tilsmusset av støv over tid og følgelig vil dette redusere varmeeffekt og besparelse.


Dersom montøren ikke allerede har gitt deg en service avtale så kontakt oss så setter vi deg i kontakt med nærmeste forhandler.