1. Først må du registrere deg som bruker. Dette kan du gjøre ved å trykke Registrer Deg i toppen, høyre hjørne.
  2. Når du trykker register deg blir du bedt om å legge inn kontakt info, navn, epost, telefon samt en verifikasjon kode. Trykk så Registrere
  3. Når du har trykt registrere så blir det sendt en epost til oppgitt adresse. Sjekk din søppeldunk/spam folder dersom den ikke kommer i inn-boksen.
  4. E-posten inneholder en link for å aktivere kontoen. Når du trykker på denne åpnes en nettside og du må velge passord.
  5. Du har nå fullført registreringen.


Du kan nå logge inn og registrere en ny sak.