Drens slange som fører vannet ut når maskinen går på kjøling kan være løs eller tett. Skru av maskinen eller sett maskinen i heatmodus/varmefunksjon/sol-symbol inntil du har fått autorisert personell til å sjekke årsak og eventuelt reparert dette.

Maskinen kan normalt kjøres på varme.

Registrer en sak så setter vi deg i kontakt med en forhandler for reparasjon eller vedlikeholdservice.