Ved avriming av utedelen vil det renne fra undersiden av utedelen. Under spesielle klimatiske forhold vil det kunne renne opp til 10 

liter smeltevann fra utedelen i døgnet. Hvor mye vann det kommer fra utedelen er avhengig av temperatur og luftfuktighet. 

Vi anbefaler likevel at du kontrollerer at smeltevannet ikke vil gi skader i grunn og bygg når det fryser igjen. Skulle du mistenke at dette vil 

bli et problem kan vannet enkelt ledes vekk fra området, legg inn en sak.