Montering av Fujitsu varmepumpe utføres av lokal montør som den enkelte Coop OBS! Bygg eller Coop Extra Bygg har avtale med. Det forutsettes at montør innehar pålagte sertifiseringer (F-Gass) og har inngått reklamasjonsavtale med FJ Klima Norge AS.


Følgende forutsetninger ligger til grunn for standard montering:

 • Kunde må besørge jordet strømtilførsel til nettledningen. Jordfeilbryter anbefales og kreves dersom ny kurs må monteres. Kursen må dimensjoneres for den aktuelle maskinen og plasseres innenfor 2 meter fra pumpens strøm tilkoblings punkt (utedelen)..

 • Utedel og innedel monteres på steder hvor det er enkel adkomst og gode arbeidsmuligheter for montør, uten for eksempel å måtte krype under lav terrasse eller bruk av stige/stillas

 • Det forutsettes at det er kjørbar vei frem til monteringsstedet


Standard montering inkluderer følgende:

 • En tur til kunde for å montere, inkludert enkel demonstrasjon av maskin for kunde.

 • Kjøring inntil 50 km totalt tur / retur regnet fra butikk.

 • Hulltaking i trevegg (Maks veggtykkelse 30 cm. For hulltaking og gjennomføring i i murvegg, leca vegg, eller
  asbest kledning må tillegg påregnes)

 • Innedel montert på innsiden av yttervegg slik at rørene kan tas ut rett bakover fra innedel. Maks høyde 2.5 meter.

 • Utedel montert på vertikal betongmur, høyt nok over bakkenivå i forhold til lokale snø forhold. Minimum 0,3 meter, maksimalt 1,8 meter over bakken. (Det må være minst 30 cm bredde tilgjengelig på betong mur for å kunne montere utedel). (Det er også mulig å montere utedelen på trevegg - men montør fraskriver seg ansvar for støy / resonans).

 • Inntil 4 meter rørstrekk, med PVC kanaler

 • Vegg braketter for betongvegg

 • 4 stk gummi dempere

 • 4 meter kabel mellom innedel og utedel

 • 1 stk strømkabel med støpsel inntil 2,5 meter (sjekk varmepumpens krav til sikringstørrelse)

Alle Fujitsu varmepumper leveres med strømtilkopling på utedel og må derfor ha stikkontakt i nærheten av utedel.


Elektriker arbeid er ikke inkludert i en standard montasje.

Montør fraskriver seg alt ansvar for eventuelle følgeskader som følge av montering av varmepumpen relatert til bygningsmessige svakheter og/eller manglende informasjon så som dårlig murpuss, sprø murstein, konflikt med rør opplegg, og/eller elektriske installasjoner i eller på vegg, etc. Om ikke annet er avtalt anses monteringen som sluttført når maskinen er montert og testkjørt.


Montør forbeholder seg retten til å fakturere for merarbeid knyttet til montering/demontering og eventuelt remontering av omkringliggende utstyr som for eksempel  varmepumpehus o.l., bruk av lift /stillas dersom montering er av en slik beskaffenhet at det er påkrevd for å kunne gjennomføre en sikker og god montering.


Montering utover det som er inkludert i den beskrevne standardmonteringen er mulig, men vil medføre tilleggskostnader. Tilleggskostnaden avtales med den enkelte montør som også fakturerer tilleggskostnaden direkte til kunden. Basert på veiledende tilleggspriser (se nedenfor) om det ikke er særskilt avtalt annen pris mellom montør og sluttbruker.